-Pomoc-Wow-Cs-

IMGHost.sk

Bindovanie

Bindováním priraďujete rôznym klávesám určité funkcie. Toto využijete napríklad pri nakupovaní, keď vašu celú výbavu môžete kúpiť stlačením jediného tlačítka. Zápisy takýchto úkonov sa robia buď uložením príkazu do súboru config.cfg alebo rovno v hre zápisom príkazu do konzoly.

Usp - usp
228 - Compact p228
Desert Eagle - deagle
Dual Elites - elite
Five-Seven - fiveseven
Glock - glock
Leone 12 Super - m3
Opakovačka - xm1014
MAC10 - mac10
TMP - tmp
MP5 - mp5navy
UMP 45 - ump45
P90 - p90
IDF Defender - galil
AK-47 - ak47
Schmidt Scout - scout
Krieg 552 - sg552
AWM - awp
D3/AU1 - g3sg1
Clarion 5.56 - famas
M4A1 Carabine - m4a1
Steyr Aug - aug
Krieg 550 - sg550
M249 - m249

Klávesy

Enter - Enter
Medzerník - Space
Shift - Shift
Ctrl - Ctrl
Pause - Pause
Alt - ALT
Backspace - BACKSPACE
Tab - TAB
Capslock - CAPSLOCK
Insert - Ins
Delete - Del
Home - Home
End - End
Page down - Pgdn
Page up - Pgup
Šípka vlavo - Leftarrow
Šípka vpravo - Rightarrow
Šípka hore - Uparrow
Šípka dole - Downarrow
0 (numer.) - kp_ins
1 (numer.) - kp_end
2 (numer.) - kp_downarrow
3 (numer.) - kp_pgdn
4 (numer.) - kp_leftarrow
5 (numer.) - kp_5
6 (numer.) - kp_rightarrow
7 (numer.) - kp_home
8 (numer.) - kp_uparrow
9 (numer.) - kp_pgup
Enter (numer.) - kp_enter
+ (numer.) - kp_plus
- (numer.) - kp_minus
* (numer.) - *
/ (numer.) - kp_slash
Koliečko hore - MWHEELUP
Koliečko dole - MWHEELDOWN
Tlačítko myši 1 - MOUSE1
Tlačítko myši 2 - MOUSE2
Tlačítko myši 3 - MOUSE3
Tlačítko myši 4 - MOUSE4
Zápis:

bind "klávesa" "say hláška"
teda napr.:
bind "A" "say ahoj"
Po spustení hry a následnom stlačení klávesy "A" automaticky napíšete do chatu "ahoj".
Tiež sa dá vyrobiť bind, ktorý napíše správu len do určeného teamu CT/T
bind "g" "say_team cau"
Po stlačení klávesy "G" sa zobrazí vašemu teamu "cau".
Zápis:

bind "klávesa" buy "zbraň"
takže napr.:
bind "h" buy "hegrenade"
Keď pri nakupovaní stlačíte klávesu "H", kúpite si jeden HE granát.

Tieto bindy môžete kombinovať

bind "v" "buy hegrenade;buy smokegrenade;buy flashbang"
Po stlačení klávesy "V" tak sa vám kúpi 1 HE granát, 1 smoke granát, 1 flashbang granát.