-Pomoc-Wow-Cs-

IMGHost.sk

AMX príkazy

Admin príkazy


amx_kick [důvod]
vykopne hráča podla nicku/userid
amx_ban <čas> [dôvod]
zabanuje hráča podla nicku/userid
čas udávajte v minútach, 0 je permanentný ban
amx_addban <čas> [dôvod]
pridá ban hráče podla authid/IP adresy do serverového banlistu
čas udávajte v minútach, 0 je permanentný ban
amx_addban
odbanuje hráča podla authid/IP adresy
amx_slay
zabije hráča (nick/userid)
amx_slap [poškození]
prefacká hráča (nick/userid) s poškodením 0
100 HP
amx_leave [tag1] [tag2]
vykopne zo serveru hráčov ktorý nemajú pred nickom klan tag uvedený v zozname za príkazom
amx_pause
zapauzuje/odpauzuje hru
amx_who
vypíše zoznam hráčov na servery
amx_cvar [hodnota]
zmení alebo vypíše hodnotu zadanej cvar
amx_map
zmení mapu
amx_cfg
vykoná príkazy uložené v súbore meno_súboru
amx_rcon
vykoná konzolovy_prikaz na konzoli serveru
amx_plugins
vypíše dostupné aktívne pluginy
amx_modules
vypíše dostupné aktívne moduly

Chat příkazy

amx_say
pošle správu všetkým hráčom do normálneho chatu
amx_chat
pošle správu všetkým hráčom do normálneho chatu
amx_psay
pošle súkromú správu hráčovi nick/userid do normálneho chatu
amx_tsay
pošle farebnú správu všetkým hráčom umiestnenú vľavo
amx_csay
pošle farebnú centrovanú (nad zameriavací kríž) správu všetkým hráčom

Vote příkazy

amx_votemap [meno_mapy2] [meno_mapy3]
zahájí votování výberu mapy
amx_votekick
zahájí votovánie vykopnutia hráča
amx_voteban
zahájí votovánie zabanovanie hráča
amx_vote
zahájí votovanie na zadanú otázku
amx_cancelvote
zruší posledné prebiehajúce votovanie

Stats příkazy

say /hp
zobrazí informácie o tom kto ťa zabil
say /statsme
zobrazí tvoju štatistiku
say /stats
zobrazí štatistiku ostatných hráčov
say /top15
zobrazí štatistiku 15 najlepších hráčov na serveru
say /rank
zobrazí tvůj rank (pořadí v celkové statistice serveru)

Say příkazy

say nextmap
vypíše následujúcu mapu mapcyklu
say timeleft
vypíše čas zostávajúci do zmeny mapy
say thetime
vypíše aktuálny čas

Menu příkazy

amxmodmenu
zobrazí hlavný AMX Mod X menu
amx_cvarmenu
zobrazí cvar menu
amx_mapmenu
zobrazí menu pro změnu mapy
amx_votemapmenu
zobrazí menu pro votování map
amx_kickmenu
zobrazí kick menu
amx_banmenu
zobrazí ban menu
amx_slapmenu
zobrazí slap/slay menu
amx_teammenu
zobrazí menu prr prrhadzovanie hráčov medzi T a CT týmom
amx_clcmdmenu
zobrazí menu klientských príkazov
amx_restmenu
zobrazí menu pre zakázanie(povolenie) zbraní
amx_teleportmenu
zobrazí teleport menu
amx_pausecfgmenu
zobrazí menu pre spúštanie a pauzovanie pluginov
amx_statscfgmenu
zobrazí menu pre konfiguráciu štatistík